Barneveldse Gezondheidszorg Opleiding

Verzorgende IG

Verzorgende IG iets voor jou?

Ben jij sociaal en zorg je graag voor anderen? Wil je mensen graag begrijpen en ben je eerlijk, betrouwbaar en flexibel? Dan is de opleiding Verzorgende IG echt iets voor jou.  
 
Crebonummer : 25656
Domein : Zorg en Welzijn
Niveau : 3
Leerweg : BOL
Duur opleiding  : 3 jaar
 
Je kijkt goed naar de mensen die je verzorgt. Daarom zie je het direct als ze iets nodig hebben. Maar je wacht niet af tot er iets gebeurt. Je bedenkt vooraf hoe je dingen het beste aanpakt. 
 
Als verzorgende IG stel je je flexibel op en speel je in op veranderende behoeftes van je cliënt. Je bent integer, werkt vraaggericht, leeft je in en bent sociaal. Daarnaast ben je creatief en proactief meedenkend en treed je daadkrachtig op. Jij komt je afspraken na, neemt initiatief en toont verantwoordelijkheid. En je houdt altijd rekening met de zorgvrager, naastbetrokkenen en collega’s. Met hún mogelijkheden, wensen en gewoonten, normen en waarden, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en levensbeschouwing. Jij probeert hen zoveel mogelijk het leven te laten leiden wat ze willen. 
 
Ook typisch jij:
  • Je werkt efficiënt, methodisch, veilig, kostenbewust, milieubewust, hygiënisch en ergonomisch verantwoord;
  • Je hebt een professionele beroepshouding die gebaseerd is op de beroepscode en de visie en richtlijnen van de instelling;
  • Je bewaakt de privacy van de zorgvrager en naastbetrokkenen, gaat op de juiste wijze om met vertrouwelijke informatie en bewaakt geheimhouding waar nodig;
  • Je eigen normen en waarden hanteer je op een professionele manier en je bent je bewust van het effect van je eigen handelen en gedrag;
  • Je toont respect voor de zorgvrager en naastbetrokkenen en bewaakt dat je zelf ook met respect wordt behandeld.  

Zo ziet de opleiding eruit

In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je voor een combinatie van leren en beroepspraktijkvorming (bpv). De opleiding duurt drie jaar. Naast het leren in de praktijk, krijg je algemene vakken zoals Nederlands, Engels, Rekenen en loopbaan & burgerschap. Daarin doe je examens. Maar je moet ook in de praktijk laten zien wat je kan. Dat examen heet: proeve van bekwaamheid.
 
Leren in een onderwijsbedrijf

Wij weten dat je het meest leert in de praktijk. Daarom bieden wij de BOL-opleiding aan bij een onderwijsbedrijf in Barneveld: Neboplus. Je leert en werkt dan op de locatie(s) van het onderwijsbedrijf in plaats van op een school. Zo sluiten praktijk en theorie naadloos op elkaar aan en ben je perfect voorbereid op je werk als zorgprofessional.

Je gaat direct aan de slag bij Neboplus en je loopt mee met een zorgteam. Situaties uit de praktijk vormen de basis voor de lessen die je krijgt. Je leert van wat je tegenkomt en meemaakt bij de zorg voor de bewoners van Neboplus. Twee vaste leercoaches begeleiden je gedurende je opleiding.

Kerntaken en verplichte vakken
Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een Verzorgende IG precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken. Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:
  • Je biedt zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier;
  • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid.
Keuzedelen
Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding. Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt of op een ander beroep, maar ook op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo.  
 

Kosten en toelating

 
Opleidingskosten
Ben je jonger dan 18 jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Ben je ouder dan 18 jaar, dan zijn de kosten afhankelijk van de opleiding die je volgt. 
 
Voor een BOL-opleiding is het lesgeld circa € 1.168,- per schooljaar. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.
 
Toelatingseisen
  • vmbo kaderberoepsgerichte-, vmbo gemengde- of vmbo theoretische leerweg of
  • havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of
  • diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)
Om de opleiding bij Neboplus te mogen volgen, heb je daarnaast een hepatitis B-vaccinatie nodig. 
 

Jouw toekomst met Verzorgende IG 

Als verzorgende IG kun je straks op verschillende plekken werken in de individuele gezondheidszorg (IG). Bijvoorbeeld in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Of in de thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg of kraamzorg. Het werk is overal anders. Soms probeer je mensen te helpen om dingen zelf te doen. En soms neem je dingen over, als mensen ze zelf niet kunnen. Je geeft mensen advies en begeleiding.
 
Kans op werk
SBB geeft informatie over de arbeidsmarktkansen na het afronden van je opleiding. Dit kun je vinden op de website kansopwerk.nl. Kans op werk geeft aan wat de kans is dat je als schoolverlater een baan vindt in het verlengde van je opleiding. Dus wat is de kans op werk over drie jaar bij een opleiding van drie jaar.
 
Vervolgopleidingen
Na de opleiding Verzorgende IG kun je ook doorstromen naar een niveau 4-opleiding, bijvoorbeeld mbo Verpleegkundige.