Barneveldse Gezondheidszorg Opleiding

Helpende Zorg en Welzijn

Helpende Zorg en Welzijn iets voor jou?

Ben jij zorgzaam, leg je gemakkelijk contact en heb je veel inlevingsvermogen? Gaat plannen en organiseren jou goed af en werk je graag in een team? Dan is de opleiding Helpende Zorg en Welzijn je op het lijf geschreven. Werken in zorg en welzijn is flink aanpakken, maar dat vind jij geen probleem. Met jouw positieve kijk op het leven en je grote verantwoordelijkheidsgevoel zet jij je graag in voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken.

Crebonummer : 25498
Domein : Dienstverlening
Niveau : 2
Leerweg : BOL
Duur opleiding : gemiddeld 2 jaar
Instroommomenten : doorlopend

Zo ziet de opleiding eruit

In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je voor een combinatie van leren en beroepspraktijkvorming (bpv). De opleiding duurt twee jaar. Naast het leren in de praktijk, krijg je algemene vakken zoals Nederlands, Engels, Rekenen en loopbaan & burgerschap. Daarin doe je examens. Maar je moet ook in de praktijk laten zien wat je kan. Dat examen heet: proeve van bekwaamheid.
 
Leren in een onderwijsbedrijf

Wij weten dat je het meest leert in de praktijk. Daarom bieden wij de BOL-opleiding aan bij een onderwijsbedrijf in Barneveld: Neboplus. Je leert en werkt dan op de locatie(s) van het onderwijsbedrijf in plaats van op een school. Zo sluiten praktijk en theorie naadloos op elkaar aan en ben je perfect voorbereid op je werk als zorgprofessional.

Je gaat direct aan de slag bij Neboplus en je loopt mee met een zorgteam. Situaties uit de praktijk vormen de basis voor de lessen die je krijgt. Je leert van wat je tegenkomt en meemaakt bij de zorg voor de bewoners van Neboplus.
Twee vaste leercoaches begeleiden je gedurende je opleiding.

 
Kerntaken en verplichte vakken
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een helpende zorg en welzijn precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken. Tijdens Helpende Zorg en Welzijn werk je aan de volgende kerntaken:
 • je voert dienstverlenende werkzaamheden uit;
 • je bereidt werkzaamheden voor en stemt ze af;
 • je maakt ruimtes gebruiksklaar;
 • je treedt op als aanspreekpunt;
 • je voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit;
 • je assisteert bij voorraadbeheer;
 • je draagt bij aan een veilige situatie;
 • je voert eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit;
 • je voert werkzaamheden uit gericht op voeding;
 • je evalueert de werkzaamheden;
 • je ondersteunt bij dagelijkse activiteiten in zorg en welzijn;
 • je ondersteunt bij wonen en huishouden;
 • je ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL;
 • je assisteert bij de uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten.
Naast de bovengenoemde taken doe je examen in Nederlands, Rekenen en LB (Loopbaan en Burgerschap).
 
Keuzedelen
Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt of op een ander beroep, maar ook op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo.
 
 

Kosten en toelating

 
Opleidingskosten*
Per schooljaar worden kosten voor deze opleiding in rekening gebracht. Je betaalt lesgeld als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en een voltijd mbo-opleiding volgt. Voor een BOL-opleiding is het lesgeld circa € 1.155,- per schooljaar. De overige bijkomende kosten (zoals voor boeken, licenties en andere leermiddelen) zijn nog niet vastgesteld.

Je betaalt geen lesgeld als je op 1 augustus een deeltijd mbo-opleiding volgt en jonger bent dan 18 jaar.

* De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.
 
Toelatingseisen
Voor deze opleiding moet je voldoen aan één van de volgende eisen:
 • je bent 16 jaar of ouder en hebt minimaal een paar jaar voortgezet onderwijs gehad;
 • je bent in het bezit van een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg, sector zorg en welzijn;
 • je bent in het bezit van een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4;
 • je bent in het bezit van een diploma dat gelijkwaardig is aan één van de hierboven genoemde diploma's (ter beoordeling van MBO locatie De Meerwaarde).
Heb je een vmbo-diploma in een gerelateerde vakrichting behaald? Dan is er een mogelijkheid tot versnelde doorstroom.


Jouw toekomst met Helpende Zorg en Welzijn

Je werkt straks bij een zorg- of welzijnsinstelling, zoals een verzorgings-verpleeghuis, buurthuis, kinderdagverblijf of een instelling voor mensen met een beperking. Maar je kunt ook bij mensen thuis werken. Jij zorgt voor een fijne leef- en woonomgeving voor mensen die hulp nodig hebben of kinderen. Daarbij help je hen zowel bij hun persoonlijke verzorging als in het huishouden. Je helpt bijvoorbeeld bij het eten en drinken, bij het wassen of met aankleden. En natuurlijk bied je een luisterend oor. Het is dankbaar werk: voor de mensen die jij helpt, is jouw inzet ontzettend veel waard.

Vervolgopleiding
Na de opleiding tot helpende zorg en welzijn kun je ook de opleidingen Verzorgende, Welzijn of andere mbo-opleidingen op niveau 3 volgen.